A Flex plusz szolgáltatás, lehetővé teszi a vevői napi nominálás 10%-ánál nagyobb, pozitív vagy negatív hidraulikai egyensúlyozó gáz (HEG) nominálását, az MFGT egyesített tárolójának nullpontjára mely igénybe vétel esetén allokálásra kerül. A szolgáltatás azon Rendszerhasználók számára elérhető, akik rendelkeznek Földgáztárolási szerződéssel és tárolói kapacitás lekötéssel az adott tárolói évre.
 
Az MFGT lehetővé teszi, hogy a Flex plusz szolgáltatással rendelkező Rendszerhasználó az MFGT Informatikai Platformján keresztül a napi nominált mennyiség 10%-án túl, adjon meg pozitív, ill. negatív HEG mennyiséget. A felajánlható legnagyobb pozitív HEG mennyisége a nominált mennyiséggel együtt nem haladhatja meg a Rendszerhasználó által elérhető kapacitást. A felajánlható legnagyobb negatív HEG mennyisége a nominált mennyiséggel együtt nem lehet kevesebb, mint nulla.
Térítési díjat csak az MFGT által allokált, a napi nominált mennyiség 10%-a feletti mennyiségért kell fizetni.
Amennyiben az MFGT allokálja a nominált mennyiséget, a Rendszerhasználó az Üzletszabályzat 3.1. pontjában meghatározott díj megfizetésére köteles.
 
Amennyiben az allokált HEG mennyisége nem haladja meg a Rendszerhasználó napi nominált mennyiségének 10%-át: alapszolgáltatás része.
 
A Flex plusz Szolgáltatás díja amennyiben az allokált HEG mennyisége meghaladja a Rendszerhasználó napi nominált mennyiségének 10%-át: a napi nominált mennyiség 10%-a feletti mennyiségre 0,065 HUF/kWh/nap + ÁFA.
A Flex plusz Szolgáltatás pénzügyi elszámolása és számlázása a napi nominált mennyiség 10%-a feletti, az MFGT által ténylegesen allokált napi érték alapján a forgalmi díj elszámolásával a tárgyhónapot követő hónap elején, utólag történik.
A Flex plusz Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos díjakról az MFGT havonta kimutatást és a kimutatás alapján kiállított számlát küld a Rendszerhasználó részére. A számla fizetési határideje a kiállítástól számított 30 naptári nap.
 
A Tarifarendeletekben nem szabályozott fizetési, garancia és pénzügyi biztosíték feltételek a szerződő felek megállapodása alapján kerülnek meghatározásra.