2008. évi XL. 121 § értelmében törvény értelmében a földgáztároló engedélyes megfelelési programot dolgoz ki, amelyben bemutatja azokat az intézkedéseket és feltételeket, amelyek biztosítják a megkülönböztetés-mentes, független működést.

A program megvalósításáról, a feltárt eredményekről és hiányosságokról a földgázelosztó és a földgáztároló engedélyes évente megfelelési jelentést készít.

A Magyar FöldgáztárolóZrt. Megfelelési programját és Megfelelési jelentését az alábbiakban töltheti le.

MEKH Jóváhagyó határozat

MFGT Megfelelési Program 2017

 

MFGT Megfelelési jelentés 2017

MEKH Jóváhagyó határozat 2017